Southland Lao Sole Co Ltd ຮັບສະໝັກພະນັກງານບັນຊີ 2ຕຳແໜ່ງ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

05 May 2019

Southland Lao Sole Co Ltd ຮັບສະໝັກພະນັກງານບັນຊີ 2ຕຳແໜ່ງ

Southland Lao Sole Co Ltd ຮັບສະໝັກພະນັກງານບັນຊີ 2ຕຳແໜ່ງ
ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ບັນຊີ 2 ຕຳແໜ່ງ * ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ : 
- ສາມາດເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້ ວຽງຈັນ,ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ຫີນເຫີບ . 
- ເຮັດບົດລາຍງານເງິນສົດໃນແຕ່ລະມື້. 
- ລາຍງານງົບປະມານໃນແຕ່ລະເດືອນ. 
- ເຮັດບົດລາຍງານໃນແຕ່ລະເດືອນ. 
- ລາຍງານກ່ຽວກັບພາສີ-ອາກອນ.

* ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ 
-ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາແລ້ວ 3ປີຂຶ້ນໄປ 
-ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕຣີ 
- ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ດີ 
- ດຸໝັ່ນ ຫ້າວຫັນ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ 
* ເງິນເດືອນແຈ້ງຕອນສຳພາດ. 
* ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ : 020 28911888 
* E-mail: kevinzheng@southlandglobal.cm 
* ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນສີນວນ,ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ໂທ: 0305666556
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບນາຍຈ້າງ.


Post Bottom Ad