ຮ້ານໂອໂນເຕກາ ຕ້ອງການພະນັກງານຂົນເຄື່ອງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

02 May 2019

ຮ້ານໂອໂນເຕກາ ຕ້ອງການພະນັກງານຂົນເຄື່ອງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານ ເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການ ພະນັກງານ ຍົກຍໍເຄື່ອງ ເປັນປະເພດ ເຫລົ້າວາຍ ສົນໃຈໂທ 020 59995788 ຫລື 021 261518 ເຮັດວຽກອາທິດ1ແມ່ນ6 ມື້ ເຂົ້າວຽກ 9:00 - 17:30.

Post Bottom Ad