ຕ້ອງການພະນັກງານຂົນສົ່ງ (ຂັບລົດຈັກ) ດ່ວນ! ຈຳນວນຫລາຍຕຳແໜ່ງ!
ຮັບສະໝັກພະນັກງານຈັດສົ່ງພັດສະດຸ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ
- ບໍ່ຈຳກັດວຸດການສຶກສາ
- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີແລະແອັດພິເຄຊັນ
- ມີບຸກຂະລິກດີ, ມະນຸດສຳພັນດີ, ດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນ
- ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກໃນດ້ານນີ້ຈະພິຈາລະນາພິເສດ
- ມີພາຫະນະລົດຈັກຂອງໂຕເອງ
ເອກະສານປະກອບການສະໝັກ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ສຳມະໂນຄົວ
- ປັດປະຈຳຕົວ
- ໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກ
ເງີນເດືອນດີມີເງີນພິເສດໃຫ້, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງໝ້ຽງຕໍ່ຫນ້າໂຮງຮຽນລຽວໂຕ້, ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 02055878955, 02055922215---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ໂທ: 0305666556
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.