ບໍລິສັດ ພອນສີຣິກຣຸບ ຈຳກັດ.
- ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ການຕະຫຼາດ(ຂາຍນອກສະຖານທີ່ ) ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ
- ເງິນເດືອນສູງ ສະຫວັດດີການດີ
- ທ່ານໃດສົນໃຈເຂົ້າມາຍືນເອກະສານສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ
- ຫ້ອງການຢູ່ບ້ານ ອານຸ ໂທ: 021 212831, 216870
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.