ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
ພວກເຮົາ ບໍລິສັດ ດີບີວີ ບົວວັນ ຈຳຫນ່າຍເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການມີຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານ 3 ຕຳແຫນ່ງຄື :
              1 ພະນັກງານຂາຍ 2 ຕຳແຫນ່ງ.
              2 ພະນັກງານບຸກຄະລາກອນ 1 ຕຳແຫນ່ງ.
                           

ການປະກອບເອກະສານມີ:

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 1 ສະບັບ
ໃບຮັບປະກັນ 1 ສະບັບ
ໃບແຈ້ງໂທດ 1 ສະບັບ
ໃບກວດສຸຂະພາບ 1 ສະບັບ
ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ 1 ສະບັບ
ໃບສະຫມັກວຽກ 1 ສະບັບ ( ມາເອົານຳບໍລິສັດ ດີບີວີ )
                             
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນສີນວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມໂທ: 021 45225-6, 021263032

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ໂທ: 0305666556
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບນາຍຈ້າງ.