ບໍລິສັດວຽງຈັນຫົງຊື ຕ້ອງການພະນັກງານກວດສອບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ແປງສ້ອມ | ແຂວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

27 May 2019

ບໍລິສັດວຽງຈັນຫົງຊື ຕ້ອງການພະນັກງານກວດສອບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ແປງສ້ອມ | ແຂວງວຽງຈັນ---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ໂທ: 0305666556
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.