ບໍລິສັດກັງວານການຄ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານ Administrator | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

ບໍລິສັດກັງວານການຄ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານ Administrator | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ໂທ: 0305666556
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບນາຍຈ້າງ.