ຮ້ານອາຫານ ຈັດໜັກ ບຸບເຟທະເລສົດ2 ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

02 May 2019

ຮ້ານອາຫານ ຈັດໜັກ ບຸບເຟທະເລສົດ2 ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານອາຫານ ຈັດໜັກ ບຸບເຟທະເລສົດ2 ສາຂາວັງຊາຍ
ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ! ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ (ເງິນເດືອນສູງ) ດັ່ງນີ້:
1. #ພະນັກງານເສີບ (ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ງ)
- ມີປະສົມການ
- ມີຄວາມດຸໝັ່ນ
- ມີຄວາມຊື່ສັດ
- ອັດທະຍາໄສດີ
2. #ພໍ່ຄົວ (ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ)
- ມີປະສົມການ
- ມີຄວາມດຸໝັ່ນ
- ມີຄວາມຊື່ສັດ
- ອັດທະຍາໄສດີ
3. #ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ (ຈຳນວນ 5 ຕຳແໜ່ງ)
- ມີປະສົມການ
- ມີຄວາມດຸໝັ່ນ
- ມີຄວາມຊື່ສັດ
- ອັດທະຍາໄສດີ
4. #ອານາໄມ (ຈຳນວນ 3 ຕຳແໜ່ງ)
- ມີປະສົມການ
- ມີຄວາມດຸໝັ່ນ
- ມີຄວາມຊື່ສັດ
- ອັດທະຍາໄສດີ
ດ່ວນ! ຮັບຈຳນວນຈຳກັດ ສົນໃຈໂທເລີຍ 02097767720
#ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Post Bottom Ad