ບໍລິສັດວຽງຈັນສິນຄ້າແລກປ່ຽນສິນຄ້າ
-ຕ້ອງການເພຶ່ອນຮ່ວມງານ 1 ຕຳແໜ່ງ(ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-35ປີ
-ສາມາດສື່ສານພາສາຈີນໄດ້.
-ເຮັດວຽກປະຈຳໃນຫ້ອງການ.
-ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ອອກນອກສະຖານທີ່ໄດ້.
ສົນໃຈຂໍ້ມູນເພິ່ເຕີມໂທ: +856 20 56 614 521---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ໂທ: 0305666556
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.