ບໍລິສັດ ພອນສີຣິກຣຸບ ຈຳກັດ.
-ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ 1ຕຳແໜ່ງ ( ດ່ວນໆ)
-ຕ້ອງຮຽນຈົບສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
-ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Word - Excel ໃນລະດັບດີ
-ຖ້າມີປະສົບການດ້ານບັນຊີມາກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາປັນພິເສດ
- ທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດພົວພັນປະກອບເອກະສານມາຍື່ນດ້ວຍຕົນເອງ
- ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ບ້ານອານຸ ໂທ : 021 212831, 216485
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ໂທ: 0305666556
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.