ຮ້ານຕຳຕູບນ້ອຍອິນເຕີ ຕ້ອງການພະນັກງານເສີບເພີ່ມ 1ຄົນ
ຫມາຍເຫດ [ບໍ່ເອົາຄົນທີ່ຍັງຮຽນຫນັງສື]
ລ້ຽງເຂົ້າ2 ຄາບ
ມີເງີນດຸຫມັ່ນໃຫ້ ແຂກຫມົດໄວກັບໄວ
ສາມາດຢູ່ນຳໄດ້ ຄັນໃຜບໍ່ມີທີ່ພັກ
ສະຫມັກໄດ້ທີ່ ຮ້ານຕຳຕູບນ້ອຍອິນເຕີ
ບ້ານຫນອງວຽງຄຳ ຮ່ອມ 2
ແຖວໃກ້ຄຽງ [ຫໍພັກຊີເກມ]
[ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດລາວ]
ໂທ 030 5346252
whatsapp 020 54895131---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ໂທ: 0305666556
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.