ຮ້ານ ເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການ 1. sale manager 01 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

29 May 2019

ຮ້ານ ເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການ 1. sale manager 01 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານ ເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ
1. sale manager 01 ຕຳແຫນ່ງ (ບໍ່ຈຳກັດເພດ)
ສາມາດເວົ້າ ຫລື ສື່ສານ ພາສາອັງກິດໄດ້ດີ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ເງີນເດືອນດີ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານອານຸ , ເມືອງ ຈັນທະບູລີ , ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສົນໃຈປະກອບເອກະສານມາຍື່ນໄດ້ ດ່ວນໆໃຜມາກ່ອນມີສິດກ່ອນ ໂທສອບຖາມເບີ 021 261518 ຫລື 020 59997588.---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.