ບໍລິສັດຂວັນໃຈການຄ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານບຸກຄະລາກອນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

22 April 2019

ບໍລິສັດຂວັນໃຈການຄ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານບຸກຄະລາກອນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ບໍລິສັດຂວັນໃຈການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດຊັ້ນນໍາໃນອຸດສາຫະກໍານໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ, ມີສາຂາຢູ່ 5 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສໍານັກງານໃຫ່ຍ), ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ, ສາຂາອຸດົມໄຊ, ສາຂາຫຼວງພະບາງ ແລະ ສາຂາຈໍາປາສັກ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍດຽວສໍາລັບສິນຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ນົມຜົງດູເມັກ, ມາມີໂປະໂກະ (Unicham), ເຄື່ອງສຳອາງ L'OREAL, ເຄື່ອງດື່ມແບຣນ, ນົມບີທາເກັນ, ຊ໋ອດໂຣຊ່າ ແລະ ອີກຫຼາຍຜະຫຼິດຕະພັນ. ທາງບໍລິສັດພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ທີ່ມີຄຸນນະວຸດເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າເປັນພະນັກງານດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ປະກາດຮັບສະໝັກງານພາຍໃນອົງກອນ
ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານບຸກຄະລາກອນ
ບ່ອນປະຈຳການ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:
·         ປະສານງານລະຫ່ວາງສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາກ່ຽວກັບບັນຫາພາຍໃນ ແລະ ວຽກອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄະລາກອນ
·         ຮັບຜິດຊອບຂະບວນການຝຶກອົບຮົມ
·         ຊ່ວຍຂະບວນການຄັດເລືອກພະນັກງານ, ງົບປະມານ, ການຄັດຈ້ອນພະນັກງານ
·         ຮັບຜິດຊອບການໂຄສະນາດ້ານການຄັດເລືອກ, ການຈັດຫາງານ, ແລະ ການຝຶກງານ
·         ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບໍລິຫານຂອງພະແນກບຸກຄະລາກອນ
ຄຸນວຸດທິ:
·         ຢ່າງນ້ອຍຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
·         ມີປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ຄູຝຶກອົບຮົມ, ຫຼືສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງນ້ອຍ 1 ປີ
·         ມີປະສົບການດ້ານການຕິດຕາມພະນັກງານ ແລະ ການຄັດເລືອກພະນັກງານ
·         ມີຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍແຮງງານເປັນຢ່າງດີ
·         ມີຄວາມສາມາດດ້ານພະວະຜູ້ນຳ, ແລະ ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານທີ່ດີ
·         ມີປະສົບການດ້ານການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ທັກສະດ້ານມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ
·         ເປັນຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິກທີ່ວ່ອງໄວ, ມີພະລັງ, ໝັັ້ນໃຈ, ແລະ ມີແນວຄິດສ້າງສັນ
·         ສາມາດເດີນທາງໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
·         ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ
ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ:
·         ເງິນໂບນັດປະຈຳປີ
·         ຄ່າໂທລະສັບ 100,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ 
·         ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ
(ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 30 ເມສາ 2019)
ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈກະລຸນາສົ່ງຊີວະປະຫວັດ ແລະ ເອກະສານສະໝັກງານ ພ້ອມທັງລະບຸຕຳແໜ່ງລະອຽດຫາຜູ້ຈັດ ການບຸກຄະລາກອນໄດ້ທີ່ອີເມວ: oudalone.btl@kchay.com; kcc.hrteam@gmail.com ຫຼື ໂທຫາເບີໂທ: +85621 330612, +85620 55566931
ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ: ຖະໜົນກໍາແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.


Post Bottom Ad