ຮ້ານລ້າງອັດສີດຕ້ອງການພະນັກງານລ້າງລົດ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

30 April 2019

ຮ້ານລ້າງອັດສີດຕ້ອງການພະນັກງານລ້າງລົດ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ດ່ວນໆ ບໍ່ຈຳກັດເພດ ອາຍຸເລີ່ມແຕ່ 18-45ປີ
ພະນັກງານລ້າງອັດສີດ “ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ“ ທັງຍິງແລະຊາຍ
-ເງີນເດືອນ 1.100.000ກີບ-1.300.000 ກີບ
(ລ້ຽງເຂົ້າ1ຄາບ/ມື້ ) ມື້ພັກ 2ມື້/ເດືອນ
ມີທີ່ພັກໃຫ້ສຳລັບຄົນທີ່ບ້ານຢູ່ໄກ
ສະຖານທີ່ຮ້ານ ບ້ານຮ່ອງແກ ຖ້າມາທາງໄອເຕັກແມ່ນກາຍຮ້ານອາຫານດີດີ່ມາ ປະມານ 200ແມັດ (ຮ້ານ3ເອັມອັດສີດເກົ່າ )
ສົນໃຈສະໝັກໂທ 030 9111305

Post Bottom Ad