ບໍລິສັດ ເທີນ ໂລເຈັສຕິກ ຈຳກັດ ຕ້ອງການຊ່າງສ້ອມແປງລົດ ແລະ ຄົນຂັບລົດລ້າກ ຈຳນວນຫລາຍ | ແຂວງຄຳມ່ວນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

11 April 2019

ບໍລິສັດ ເທີນ ໂລເຈັສຕິກ ຈຳກັດ ຕ້ອງການຊ່າງສ້ອມແປງລົດ ແລະ ຄົນຂັບລົດລ້າກ ຈຳນວນຫລາຍ | ແຂວງຄຳມ່ວນ                                   

                ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ເທີນ ໂລເຈັສຕິກ ຈຳກັດ ແມ່ນເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບໍລິການຂົນສົ່ງ ຂົນສົ່ງປູນ ແລະ ຖ່ານຫີນ ມີຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານດັ່ງນີ້

1. ພະນັກງານຊ່າງສ້ອມແປງລົດບັນທຸກ, ລົດ10ລໍ້ ແລະ ລົດລາກ

Ø ເພດຊາຍ ອາຍຸ 20 ປີ ຂື້ນໄປ

Ø ຈົບສ້ອມແປງທາງດ້ານລົດຍົນ

Ø ມີປະສົບການ 01 ປີ ຂື້ນໄປ

Ø ສາມາດເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້

Ø ເງີນລາຍໄດ້ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ

Ø ບໍລິສັດມີທີ່ພັກໃຫ້

(ໝາຍເຫດ: ສະໝັກຕໍາແໜ່ງຊ່າງສ້ອມແປງ ຕິດຕໍ່ເບີ 020 9626 1560 )

2. ພະນັກງານຂັບລົດ 30 ຄົນ (ປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ - ສາລະວັນ)

Ø ເພດຊາຍ ອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນໄປ - 55 ປີ

Ø ມີປະສົບການ 2 ປີຂຶ້ນໄປ

Ø ເງິນເດືອນ 4,000,000-5,000,000 ກີບ (ຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດ)

Ø ສາມາດບັງຄັບລົດລາກໄດ້

Ø ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ລົດໜັກ (ຫ້ອງ D)

Ø ບໍລິສັດມີທີ່ພັກໃຫ້

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມ 020 93111516 ແລະ 020 9668 9545 ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ສົ່ງຊີວະປະຫັວດໄດ້ທີ khwanchai.du@gmail.com ພະນັກງານຂັບລົດແມ່ນສົ່ງໃບຂັບຂີ່, ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ສຳມະໂນ