ບໍລິສັດ ອີຊີນຕີດຕັ້ງວິສະວະກະໄຟ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານການຕະຫລາດ 5 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

23 April 2019

ບໍລິສັດ ອີຊີນຕີດຕັ້ງວິສະວະກະໄຟ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານການຕະຫລາດ 5 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍລິສັດ ອີຊີນຕີດຕັ້ງວິສະວະກະໄຟ້າຈຳກັດຜູ້ດຽວ ປະກາດຮັບພະນັກງານ:
1 . ການຕະຫລາດທີ່ຊຳນານພື້ນທີໃນລາວ ແລະ ມີປະສົບການດ້ານການຂາຍ ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ
ມາກ່ອນເຊັ່ນ: ໝໍ້ແປງ,ເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟ້າແຮງສູງ,ອຸປະກອນອາໄລ່ເຫລັກຕ່າງໆ,ຕູ້ໄຟຟ້າ,ສະວີກໄຟ້າ,ສະວີກແສງ. 
- ຮັບຈຳນວນ5ຄົນ. 
-  ລາຍໄດ້ແມ່ນ: ເງີນເດືອນພື້ນຖານ + ເງີນເປີເຊັນຍອດຂາຍ, 
ຖ້າຫາກທຳຍອດຂາຍໄດ້ຫລາຍ ແມ່ນຈະເພີ່ມໂບນັດໃຫ້ຫລາຍ.
 ພິເສດ: ຖ້າຮູ້ພາສາຈີນຈະພິຈາລະນາພິເສດ. 
ສະຖານທີ: ບ ປາກທ້າງ,ເມືອງສີໂຄດ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສົນໃຈຕີດຕໍ່ເບີ: 020 78379006; 030 5883233.

Post Bottom Ad