ບໍລິສັດແສງພະຈັນວົງຄຳໄຊ ຕ້ອງການນາຍແປພາສາຫວຽດ , ວິຊາການ 2 , ຊ່າງແລະກຳມະກອນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

22 April 2019

ບໍລິສັດແສງພະຈັນວົງຄຳໄຊ ຕ້ອງການນາຍແປພາສາຫວຽດ , ວິຊາການ 2 , ຊ່າງແລະກຳມະກອນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດແສງພະຈັນວົງຄຳໄຊກໍ່ສ້າງແລະສອ້ມແປງເຄຫາສະຖານຈຳກັດ. 
ຕອ້ງການຮັບສະມັກເພື່ອນຮວ່ມງານຈຳນວນຫລາຍ.
-ກຳມະກອນແລະນາຍຊ່າງທົ່ວໄປ ຈຳນວນຫລາຍ ຊ່າງສາມາດນຳພາກຳມະກອນເຮັດວຽກໄດ້.
ລາຄາວັນລະ100,000ກີບ -ກຳມະກອນ ວັນລະ70,000ກີບ 
-ວິຊາການເວົ້າພາສາວຽດໄດ້1ຕຳແນ່ງລາຄາຕໍ່ລອງກັນເບີ່ງແບບໄດ້ຍິງເປັນການດີ. 
-ວິຊາການທົ່ວໄປເບີ່ງແບບໄດ້ນຳພາຄົນງານເຮັດວຽກ2ຕຳແນ່ງລາຄາ1ເດືອນ4ລ້ານກີບ ລາຄານີ້ແມ່ນລຽ້ງເຂົ້າ3ຄາບ.ແລະມີທີພັກເຊົາ ການສຳລະເງີນແມ່ນ.
ເດືອນລະຄັ້ງ.ທຸກໆວັນທີ່10ຂອງແຕ່ລະເດືອນ. 
ຈຸດທີ່ຕັ້ງໂຄງການແມ່ນໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສົນໃຈໂທ:030 9998122  020 5999 4554 ຂອບໃຈ.

Post Bottom Ad