ບໍລິສັດ ຄູນລ໌ແຟຊັນ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ 2 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

19 April 2019

ບໍລິສັດ ຄູນລ໌ແຟຊັນ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ 2 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ຄູນລ໌ແຟຊັນ ຈໍາກັດ
ບ້ານເລກທີ 147, ຖະໜົນ ສາມແສນໄທ
ໜ່ວຍ 10, ບ້ານ ມີໄຊ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດຮັບພະນັກງານເພີ່ມໃນຕໍາແໜ່ງ

1. ພະນັກງານຂາຍ ​​​​Full-time 09:00-17:00 ໂມງ, 1 ຕໍາແໜ່ງ.

2. ພະນັກງານຂາຍ Full-time 13:00-21:00 ໂມງ, 1 ຕໍາແໜ່ງ.ເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການ

 • ເພດຍິງ-ເພດຊາຍ ອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ.
 • ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງບໍ່ຈໍາກັດສາຂາ.
 • ມີບຸຄະລີກະພາບດີ, ຍີ້ມແຈ້ມແຈ່ມໃສ່ ແລະ ມັກໃນການແຕ່ງຕົວ.
 • ຮັກໃນການບໍລິການ, ມີທັກສະການສື່ສານດີ.
 • ມີພື້ນຖານການຂາຍ,ຄ່ອງແຄ່ວ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນໃນການເຮັດວຽກ.
 • ສາມາດໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພີວເຕີໄດ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນການກວດສອບງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
 • ສາມາດສື່ສານທາງດ້ານພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບພື້ນຖານ.
 • ມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ອົດທົນ ຊື່ສັດ,ມະນຸດສໍາພັນດີ, ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
 • ສາມາດເຮັດວຽກໝູນວຽນໃນວັນພັກປະຈໍາອາທິດ, ວັນຢຸດລາດຊະການ ຫຼື ຕາມຕາຕະລາງທີ່ບໍລິສັດກໍານົດໄດ້.
 • ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ພາວະກົດດັນໄດ້.
 • ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

3 ພະນັກງານຕົບແຕ່ງ ແລະ ຈັດວາງສີນຄ້າ 1 ຕໍາແໜ່ງ.

ເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການ


 •  ເພດຍິງ-ຊາຍ.
 • ການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຊື່ສັດ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ.
 • ສາມາດໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພີວເຕີໄດ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນການກວດສອບງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
 • ສາມາດເວົ້າ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ.
 • ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ.
 • ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມະນຸດສໍາພັນດີ, ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
 • ສາມາດເຮັດວຽກໝູນວຽນໄດ້ ແລະ ຈັດສັນເວລາໄດ້ດີ.
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການຈັດການສາງ.
 • ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
ທ່ານສາມາດຂໍແບບຟອມ ແລະ ສົ່ງໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ ຮ້ານ Mango, ບ້ານ ມີໄຊ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   ໂທ: 021 253 637.
       

 ເອກະສານປະກອບມີ
 •  ໃບສະໝັກວຽກພ້ອມຕິດຮູບ 1 ໃບ ຂະໜາດ 3x4.
 • ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ, ບັດປະຈໍາຕົວ,ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.
 • ໃບປະກາດ+ໃບຄະແນນ.
 • ໃບກວດສຸຂະພາບ,ໃບແຈ້ງໂທດ,ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ).

Post Bottom Ad