ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

30 April 2019

ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ ດ່ວນ ຈຳນວນ 01 ຄົນ
- ມີລົດໃຫ້ຂັບສົ່ງເຄື່ອງ
- ບັດເຕີມເງິນໃຫ້ໂທຫາລູກຄ້າ
- ລ້ຽງເຂົ້າເຊົ້າ ສວາຍ ແລງ
- ເຮັດວຽກ ຈັນ ຫາ ເສົາ
- ເວລາເຂົ້າວຽກ 8:00 ຫາ 17:00
ຕິດຕໍ່ 02052568394

Post Bottom Ad