Tan Chong Motor (LAOS): ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

28 March 2019

Tan Chong Motor (LAOS): ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ

   TAN CHONG MOTOR (LAOS)ພວກເຮົາແມ່ນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ Bursa Malaysia Securities Berhad, ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ເປັນຕະຫຼາດຫຸ້ນທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນເອເຊຍ.
ການດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າທາງດ້ານຍານພະຫະນະຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊີ່ງລວມທັງລົດຈັກອີກດ້ວຍ.
ໃນເຄື່ອຄ່າຍຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ຕັນຈົງ ເຊິ່ງເປັນອຸດສະຫະກໍາຍານຍົນ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນສາຍງານ ເພື່ອທີ່ຈະມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ ກັບທີມ ນີສສັນຂອງພວກເຮົາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ.
ຕໍ່າແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ:
ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ
ບໍລິສັດ:
ຕັນຈົງ ມໍເຕີ ລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
ພະແນກ:
ຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ
ຫົວໜ້າສາຍງານ:
ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ
ປະຈໍາ:
ສານັກງານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ

ໜ້າທີ່ີຮັບຜິດຊອບ

·       ພັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມຍອດການຂາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
·       ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດກິດຈະກໍາການຂາຍ ແລະ ງານວາງສະແດງຕ່າງທີ່ທາງບໍລິສັດຈັດຂຶ້ນ.
·       ຈັດການການຂາຍ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານສະລຸບກ່ຽວກັບການຂາຍໃນແຕ່ລະວັນ.
·       ມີການບໍລິການ ແລະ ຄອຍໃຫ້ຄໍາປືກສາທີ່ດີແກ່ລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ.
·       ປະຕິບັດຕາມແນວທາງທີ່ບໍລິສັດວາງອອກ.
·       ສາມາດປິດການຂາຍ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ ແລະ ຍອດການຂາຍຂອງຕົນເອງ.

ຄຸນນະວຸດທີ່ຕ້ອງການ:

·       ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ໃນທຸກ ສາຂາ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຕະຫຼາດ, ການບໍລິຫານ, ເສດຖະສາດ ຍິ່ງເປັນການດີ.
·       ຖ້າມີປະສົບການກ່ຽວກັບການຂາຍລົດມາກ່ອນ ຍິ່ງເປັນການດີ.
·       ຮູ້ນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ MS Word, Excel ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
·       ມີຄວາມຮັກໃນການບໍລິການ ແລະ ການຂາຍ.
·       ມີຄວາມຊື່ສັດ, ຕັ້ງໃຈ ແລະ ສາມາດອົດທົນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານໄດ້.
·       ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ
·       ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ແຮງກົດດັນ.

ສະຫວັດດີການ:

·       ເງິນເດືອນພື້ນຖານ
·       ວັນລາພັກປະຈໍາປີ, ລາປ່ວຍ, ລາກິດ ແລະ ລາເກີດລູກ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍແຮງງານລາວ
·       ການຄຸ້ມຄອງຈາກ ອົງການປະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ
·       ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ
·       ສ່ວນຫຼຸດພິເສດສໍາລັບພະນັກງານ
·       ມີການຂື້ນເງິນເດືອນທຸກໆປີ
·       ໂບນັສທ້າຍປີ
·          

ພົວພັນສະໝັກງານທີ່ ພະແນກ ບຸກຄະລາກອນ:
ຜູ້ຕິດຕໍ່:
ສານັກງານໃຫຍ່: ທ. ສົມສະໜຸກ / ນ. ວິມາລາ | ສະຫວັນນະເຂດ: ນ. ຂັນແກ້ວ ແລະ ນ. ພູລັດສະໝີ
ອີເມລ:
ສະຖານທີ່:
ສໍານັກງານໃຫຍ່: ເຮືອນເລກທີ 213 ໜ່ວຍ 02 ບ້ານ ຈອມແຈ້ງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ:​ ບ້ານ ນາເລົ່າ ຖະໜົນສັນຕິພາບ ໜ່ວຍ 7 ເມືອງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ເບີໂທຕິດຕໍ່:
ສານັກງານໃຫຍ່: (+856) 21 316 073-111 | ສະຫວັນນະເຂດ: (+856) 41 252 869
ເບີແຟັກ:
(+856) 21 316 072
ປິດຮັບສະໝັກ:
ບໍ່ມີກໍານົດ


Post Bottom Ad