ດີບັກ (Debuq Delivery) ບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງ ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ 2 ຕຳແຫນ່ງ |ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

27 March 2019

ດີບັກ (Debuq Delivery) ບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງ ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ 2 ຕຳແຫນ່ງ |ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ສົ່ງເຄື່ອງພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( 2 ຕໍາແໜ່ງ)
ດີບັກ (Debuq Delivery) ບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງດ້ວຍລົດຈັກເຊັ່ນ ສົ່ງອາຫານ, ສົ່ງເຄື່ອງຕາມສັ່ງ ແລະ ອື່ນໆ. ສະຖານທີ່ຕັ່ງ ບ້ານ ໜອງທາເໜືອ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລຼງວຽງຈັນ ເບີໂທ 020 78008940.
ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານບັນຊີ 1 ຕຳແໜ່ງ
ເຮັດວຽກ 8:30 – 17:00 ນາທີ
ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງປະຈໍາ 2 ຕໍາແໜ່ງ
ກະເຊົ້າ 1 ຕໍາແໜ່ງ 8:30 – 15:30 ນາທີ
ກະແລງ 1 ຕໍາແໜ່ງ 15:30 – 21:00 ນາທີ
ຕ້ອງການພະນັກງານ Part - Time ຫຼາຍ ຕໍາແໜ່ງ
ກະເຊົ້າ 11:00 – 15:30 ນາທີ
ກະແລງ 15:30 – 19:30 ນາທີ

ຄຸນນະສົມບັດ
• ມີຄວາມມຸ່ງຫມັ່ນຕັ້ງໃຈ ແລະ ມັກວຽກບໍລິການ.
• ມີມະນຸດສໍາພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
• ສາມາດໃຊ້ງານ location ໃນ WhatsApp ໄດ້,
• ຮູ້ເສັ້ນທາງພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຢ່າງດີ.
• ມີລົດຈັກເປັນຂອງຕົນເອງ.
ເອກະສານປະກອບມີ

  1. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວ
  2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  3. ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ (ຖ້າມີ)
  4. ໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກ (ຖ້າມີ)
    ລາຍລະອຽດສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທ 1889 ຫຼື 02078008940

Post Bottom Ad