ຮ້ານເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການພະນັກງານແຄັດເຊຍ, ເສີບ , ຂັບລົດ |ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

29 March 2019

ຮ້ານເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການພະນັກງານແຄັດເຊຍ, ເສີບ , ຂັບລົດ |ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຮ້ານ ເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການພະນັກງານດ່ວນໆ 3 ຕຳແຫນ່ງ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:


 1. ພະນັກງານແຄັດເຊັຍ
 2. ພະນັກງານເສີບ
 3. ພະນັກງານຂັບລົດ
  ຫມາຍເຫດ: ຕໍ່າແຫນ່ງ 1-2 ເຮັດວຽກຕອນແລງ 4 ໂມງ ຫາ 12 ໂມງກາງຄືນ.
  👉ສົນໃຈສອບຖາມເບີ 59995788 ຫລື 030 5734828. —ເງື່ອນໄຂ: 


 • ດຸຫມັ່ນຫ້າວຫັນ
 • ຮັກມັກໃນວຽກເຮັດ ຊື່ສັດ 
 • ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ 


ເອກະສານປະກອບມີ :​


 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 
 • ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວກັອບປີ້
 • ໃບແຈ້ງໂທດ


Post Bottom Ad