ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານລາວຈຳກັດ ຕ້ອງການ ການຕະຫລາດ |ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

21 March 2019

ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານລາວຈຳກັດ ຕ້ອງການ ການຕະຫລາດ |ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ບ້ານ ດອນນົກຂຸ້ມ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 ແນະນຳບໍລິສັດ:

  1. ບໍລິສັດເຮັດກ່ຽວກັບການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກເຄື່ອງມືສື່ສານເອເລັກໂຕຣນິກ.
  2. ສະຫວັດດີການດີ, ວຽກງານມີການກ້າວໜ້າ ແລະ ເງິນເດືອນສູງ.
 ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ ການຕະຫຼາດ:
• ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນໄດ້ດີ
• ສາມາດອອກວຽກຕ່າງປະເທດໄດ້
• ອາຍຸ 20 -30 ປີ ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ
 ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ
• ພົວພັນວຽກຕ່າງປະເທດ
 ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ ບັນຊີ:
• ສາມາດໃຊ້ເອັກເຊວໄດ້
• ສາມາດເຂົ້າໃຈຫຼັກການລົງບັນຊີ
• ຈົບປະລິນຍາຕີສາຂາບັນຊີ
• ອາຍຸ 23 -30 ປີ ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ
• ສາມາດສື່ສານພາສາຈີນ (ພິຈະລະນາເປັນພິເສດ)
 ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ
• ລົງບັນຊີປະຈຳວັນ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວບຄຸມສາງສິນຄ້າ, ໄລ່ເງິນເດືອນພະນັກງານ, ເກັບມ້ຽນເອກະສານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍງານ, ຊ່ວຍຫົວນ້າບັນຊີໃນການປ້ອນຂໍມູນເຂົ້າໂປຼແກັມການພະລິດ, ຄວບຄຸ່ມການຈ່າຍເງິນສົດ, ຮູ້ຈັກປິດບັນຊີວຽກງານທ້າຍປີ

 ເວລາເຮັດວຽກ
• ເຮັດວຽກວັນຈັນຫາວັນສຸກ 9:00 – 17:00

ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ ຊີວະປະຫວັດສຳຫຼັບສະໝັກວຽກ ມາທີ ອີເມວ Phavadybsh@gmail.com, ໂທ: 020 59253912 ນາງ ພາວະດີ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຄັດຟອມ ຈຶ່ງມີສິດ ເຂົ້າສອບເສັງ ເເລະ ສຳພາດ


Post Bottom Ad