ຮັບສະໝັກ ພະຍາບານ ແລະ ເອື້ອຍລ້ຽງເດັກນ້ອຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

03 March 2019

ຮັບສະໝັກ ພະຍາບານ ແລະ ເອື້ອຍລ້ຽງເດັກນ້ອຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ1.ແພດ ຫລື ພະຍາບານ ຈຳນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ ( ປະຈຳ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ )
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ

 • ວຸດທິການສຶກສາ: ຈົບແພດ ຫລື ພະຍາບານ ( ມີປະສົບການ 3 ປີຂື້ນໄປ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ )
 • ສາມາດຊື່ສານ ພາສາອັງກິດໄດ້ ( ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ )
 • ເພດ: ຍິງ
 • ສາມາດເຮັດວຽກ: 07:30 ຫາ 17:00
 • ເງີນເດືອນ ແມ່ນຂື້ນກັບປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ
 • ມີຈິດໃຈມັກ ແລະ ຮັກໃນວຽກງານ
 • ມີຄວາມສື່ສັດຕໍ່ອົງກອນ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ
ເອກະສານປະກອບ

 • ໃບປະກາດ
 • ໃບຄະແນນ
 • ໃບຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ )
 • ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ສຳມະໂນຄົວ
 • CV
2.ເອື້ອຍລ້ຽງເດັກນ້ອຍ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ

 • ເພດ: ຍິງ ແລະ ຖ້າມີຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດ( ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ )
 • ສາມາດເຮັດວຽກ: 07:30 ຫາ 17:00
 • ເງີນເດືອນ ແມ່ນຂື້ນກັບປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ
 • ມີຈິດໃຈມັກວຽກງານ ແລະ ຮັກເດັກນ້ອຍ
 • ມີຄວາມສື່ສັດຕໍ່ອົງກອນ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຮ່ວມງານດ້ວຍກັນ.
ເອກະສານປະກອບ

 • ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ
 • ໃບຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ )
 • ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ສຳມະໂນຄົວ
ໝາຍເຫດ: ເອກະສານແມ່ນສົ່ງຜ່ານ ອີເມວ ຫຼື ວອດແອບ ຕາມເບີດັ່ງລຸ່ມນີ້

ສົນໃຈ ໂທ: +85620 5548 5526 ຫຼື Email: Ladsamee.bt@gmail.com


Post Bottom Ad