ຮ້ານສາຍໄຫມຕັດຫຍິບຕ້ອງການພະນັກງານ ຕັດຫຍິບ 2 ຕຳແຫນ່ງ ( ມີປະສົບການ ) | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

11 March 2019

ຮ້ານສາຍໄຫມຕັດຫຍິບຕ້ອງການພະນັກງານ ຕັດຫຍິບ 2 ຕຳແຫນ່ງ ( ມີປະສົບການ ) | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ຮ້ານສາຍໄຫມຕັດຫຍິບຕ້ອງການພະນັກງານ ຕັດຫຍິບ 2 ຕຳແຫນ່ງ ( ມີປະສົບການ )

ສະຖານທີ່
ຢູ່​ຫນ້າຫ້ອງການບ້ານສະພັງຫມໍ້ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ເບີໂທ: 020 55553096 020 58311141

ເງື່ອນໄຂ: 

ດຸຫມັ່ນຫ້າວຫັນ

ຮັກມັກໃນວຽກເຮັດ ຊື່ສັດ 

ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ 

ເອກະສານປະກອບມີ :​

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວກັອບປີ້

ໃບແຈ້ງໂທດ 
Post Bottom Ad