ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍນໍ້າຫມາກກ້ຽງ 10 ຄົນ ( ມີລົດໃຫ້ຂັບໄປຂາຍພ້ອມ ) | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

20 March 2019

ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍນໍ້າຫມາກກ້ຽງ 10 ຄົນ ( ມີລົດໃຫ້ຂັບໄປຂາຍພ້ອມ ) | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ຕອ້ງການຄົນຂາຍນ້ຳຫມາກກຽ້ງສົດ ຈຳນວນ 10 ຄົນ

ເປັນຄົນເວົ້າເກັ່ງບໍ່ອາຍຕອ້ງເປັນຄົນມັກໃນການຂາຍ ມີລົດຊາເລັ້ງໃຫ້ພອ້ມ ເລາະຂາຍທົ່ວໄປເງີນເດືອນ1.​000.000ກີບ ມີເງີນນ້ຳມັນໄຫ້ມີເງີນເປີເຊັນ ແລະ ເງີນໂບນັດຫຼືຍອດຂາຍສະເລ່ຍ3.000.000 ຫາ 4.000.000 ກີບ / ເດືອນໂທ 02077144444 ຫຼື ວັອດແອບ

ບ້ານຫນອງປິງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເງື່ອນໄຂ: 

ດຸຫມັ່ນຫ້າວຫັນ

ຮັກມັກໃນວຽກເຮັດ ຊື່ສັດ 

ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ 

ເອກະສານປະກອບມີ :​

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວກັອບປີ້

ໃບແຈ້ງໂທດ 


Post Bottom Ad