Showing posts from 2019Show all
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູຂອງກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າແຫ່ງປະເທດຈີນ ເປີດຮັບພະນັກງານ 4 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງພະບາງ
ບໍລິສັດ LumiSmartHome ມີຄວາມຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍ ( ເພດຊາຍ ) 1 ຕຳແຫນ່ງ ຮູ້ພາສາຫວຽດນາມ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານອາຫານ Sen Sen ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ ແລະ ຄົນໂບກລົດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ SORDOUNGDEN BUILDING DESIGN SOLE CO.,LTD ນັກອອກແບບວິສາວະກອນ ແລະ ສະຖາປານິກ ທີ່ຫາກໍ່ຈົບການສຶກສາໃໝ່ (05 ຕໍາແໜ່ງ) | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
SSMI : ສິນເຊື່ອ, ບັນຊີ ແລະ ບໍລິຫານ | ອຸດົມໄຊ
ມະນີຍົມກຣຸບ: ຜູ່ຈັດການ ປະຈໍາສູນ | ສະຫວັນນະເຂດ
ສົມໃຈນຶກ: ບັນຊີ, ໄອທີ ແລະ ການຕະຫຼາດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີສື່ສານລາວຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານເຕັກນິກ ແລະ ພະນັກງານພະແນກຜະລິດຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານກະລາລົດ PH Aouto ຕ້ອງການພະນັກງານ ເຮັດສີລົດ ແລະ ແປພາສາຫວຽດນາມ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານອາຫານຊໍຊັງກຸງ ຕ້ອງການຄົນເສີບ 4 ຕຳແຫນ່ງ ( ມີທີ່ພັກໃຫ້ພ້ອມ ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., L ຕ້ອງການພະນັກງານ Corporate Sales Advisor | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd ຕ້ອງການພະນັກງານ Officer, Stock & Sales Administration | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຣາສີຕ້ອງການຮັບສະຫມກພະນັກງານປະຈຳຮ້ານ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານອາຫານThe ZixGar vientiane ຕ້ອງການ ພໍ່ຄົວ, ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ, ຜູ້ຈັດການ, ເສີບ ແລະ ບາລິດຕ້າ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຊ່າງຕິດຕັ້ງ ແລະ ແປງແອ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດມີໄຊ ຂົນສົ່ງ ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການຄົນສວນ 2 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ຮັບສະຫມັກຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ( ສາຂາທົ່ງກາງ ) | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ຕ້ອງການຄູຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຫລາຍວິຊາ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງຮຽນ ນານາຊາດລາວ ຮັບສະຫມັກ ຄູຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ​ ສົ່ວຊິຕີ້ຟຸດ ຕ້ອງການພະນັກງານ ການຕະຫລາດ ແລະ ຫົວຫນ້າຝ່າຍຜະລິດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd ຕ້ອງການພະນັກງານ Corporate Sales Advisor
ບໍລິສັດ: ຕັນຈົງ ມໍເຕີ ລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການພະນັກງານ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (Lao) Sole Co., Ltd ຕ້ອງການພະນັກງານງານ Assistant, Sales Administration | ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ບໍລິສັດໜັ້ນໃຈເອັກເປຣສ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ 1 ຕຳແໜ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ໂກເທັນ ເດລິເວີລີ ຕ້ອງການພະນັກງານຂົນສົ່ງ 4 ຕຳແໜ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານ BLV Whisky and Wines Shop ຕ້ອງການພະນັກງານຂັບລົດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສວນອາຫານລັດຟ້າເປີດຮັບຊະຫມັກບັນຊີ( ເພດຍີງ ) | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານພັກນະລິນທອນ ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ 1 ຕຳແຫນ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານອາຫານ Sen Sen ຕ້ອງການແມ່ບ້າ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການພະນັກງານວິຊາການ ກະສິກຳ 5 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານ ເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການຳພະນັກງານ ບັນຊີ 01 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Nalinthone guesthouse ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຄີນິກປົວແຂ້ວ ພັນຫມັ້ນຕ້ອງການ ທັນຕະແພດ 3 ຕຳແຫນ່ງ ສົນໃຈກົດອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ເລີຍ