Showing posts from 2019Show all
ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຮັບພະນັກງານ 26 ຕໍາແໜ່ງດ່ວນ!
ບໍລິສັດພີແອວຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ 10 ຄົນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ SORDOUNGDEN BUILDING DESIGN SOLE CO.,LTD ຕ້ອງການນັກວິສາວະກອນ ແລະ ສະຖາປານິກ 5 ຕຳແຫນ່ງ ( ຈົບໃຫມ່ )
ປະກາດດ່ວນ! ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ຮັບພະນັກງານ ຈໍານວນຫຼາຍ!
ບໍລິສັດ AC ອຸປະກອນຕັດຫຍິບ ຕ້ອງການພະນັກງານແປພາສາຈີນ ( ຮູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ )
ໂຮງແຮມໄຊສົມບູນປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ
ຮ້ານໂອເຄ ອຸປະກອນຕັດຫຍິບຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ 3 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານບາລາວາຍ ຕ້ອງການພະນັກງານເສີບ , ແມ່ບ້ານ ແລະ ຊ່ວຍຄົວ ( ຕ້ອງການຄົນມີປະສົບການ ) | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ບໍລີສັດ ໂອເຄ ອຸປະກອນການຕັດຫຍິບ ຕ້ອງການການຕະຫຼາດ 5 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຮ້ານມູເວີມ໋ອງຮັບສະຫມັກທີມງານຂາຍ ແລະ ຕັດຫຍິບ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ ທີຊີ(TC) ບໍລິການ ບັນຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ  (ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຊຸດໃໝ່)
ບໍລິສັດຕີຣມາກສຈຳກັດ ຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານຫຍິບ ແລະ ຝຶກຫຍິບ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ
ບໍລິສັດວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງດາວຄຳລາວຈຳກັດ ຮັບສະຫມັກ 1.ຜູ້ຈັດການບໍລິສັດ1ຕຳແຫນ່ງ 2.ຫົວຫນ້າບັນຊີ1ຕຳແຫນ່ງ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Sales Trainer
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Assistant, Sales Administration
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Executive, Human Resources
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd ຮັບສະຫມັກ Supervisor, Sales
ມູນນິທິສາຍນໍ້າໃຈ ຕ້ອງການພະນັກງານ -ເລຂາ 1ຕໍາແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ SORDOUNGDEN BUILDING DESIGN SOLE CO.,LTD ຕ້ອງການ ນັກອອກແບບ ແລະ ສະຖາປານິກ 5 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Assistant, Parts & Warranty | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Assistant, Sales Administration| ສະຫວັນນະເຂດ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Supervisor, Sales | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd.  ຮັບພະນັກງານ Executive, Human Resources | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານອາຫານສົບຍາວ ຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍຄົວ 1 ຕຳແຫນ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ ໂທລະສັບ ຢູ່ 3 ແຂວງ ຫົວພັນ ໄຊຍະບູລີ ຫລວງພະບາງ
ຮ້ານ ອາຫານ ເດິ ຊິກກ່າ ຄຣັບ ຕ້ອງການພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ ແລະ ການຕະຫລາດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
‎ໝັ້ນໃຈ ໂລຈິສຕິກ ຕ້ອງການ ພະນັກງານຫ້ອງການ ແລະ ຊ່ວຍການຕະຫລາດ 1 ຕຳແຫນ່ງ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd ຮັບພະນັກງານ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd ຮັບພະນັກງານ Assistant, Sales Administration