Recommended

random/hot-posts

Recent posts

ບໍລິສັດ Young design CO.,LTD  ຕ້ອງການນາຍແປພາສາເກົາຫລີ - ລາວ
Le Plateau Cafe & Bakery ເລີປລາໂຕ້ ຕ້ອງການທີມງານເພີ່ມ. ດັ່ງ 6 ຕຳແໜ່ງລຸ່ມນີ້
ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຮັບພະນັກງານ 26 ຕໍາແໜ່ງດ່ວນ!
ບໍລິສັດພີແອວຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ 10 ຄົນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ SORDOUNGDEN BUILDING DESIGN SOLE CO.,LTD  ຕ້ອງການນັກວິສາວະກອນ ແລະ ສະຖາປານິກ 5 ຕຳແຫນ່ງ ( ຈົບໃຫມ່ )
ປະກາດດ່ວນ! ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ຮັບພະນັກງານ ຈໍານວນຫຼາຍ!
ບໍລິສັດ AC ອຸປະກອນຕັດຫຍິບ ຕ້ອງການພະນັກງານແປພາສາຈີນ ( ຮູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ )
ໂຮງແຮມໄຊສົມບູນປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ
ຮ້ານໂອເຄ ອຸປະກອນຕັດຫຍິບຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ 3 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານບາລາວາຍ ຕ້ອງການພະນັກງານເສີບ , ແມ່ບ້ານ ແລະ ຊ່ວຍຄົວ ( ຕ້ອງການຄົນມີປະສົບການ )  | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ບໍລີສັດ ໂອເຄ ອຸປະກອນການຕັດຫຍິບ ຕ້ອງການການຕະຫຼາດ 5 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຮ້ານມູເວີມ໋ອງຮັບສະຫມັກທີມງານຂາຍ ແລະ ຕັດຫຍິບ |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ ທີຊີ(TC) ບໍລິການ ບັນຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ   (ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຊຸດໃໝ່)
ບໍລິສັດຕີຣມາກສຈຳກັດ ຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານຫຍິບ ແລະ ຝຶກຫຍິບ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ
ບໍລິສັດວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງດາວຄຳລາວຈຳກັດ ຮັບສະຫມັກ 1.ຜູ້ຈັດການບໍລິສັດ1ຕຳແຫນ່ງ 2.ຫົວຫນ້າບັນຊີ1ຕຳແຫນ່ງ