Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

Sokviek - ຊອກວຽກ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

ຕ່າງແຂວງ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຈຳປາສັກ

Post Top Ad

Recent Posts

View More

20 May 2019

ຕ້ອງການຄົນຂັບລົດ ຮູ້ພາສາຈີນຈະພິຈາລະນາພິເສດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕ້ອງການພະນັກງານຈັດສົ່ງພັດສະດຸ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານຕຳຕູບນ້ອຍອິນເຕີ ຕ້ອງການພະນັກງານເສີບເພີ່ມ 1ຄົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕ້ອງການພະນັກງານຂົນເຄື່ອງ ແລະ ລ້າງຈານ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດບັດເຕີ້ຟາຍ ໂກໂບ້ ຕ້ອງການພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໄຟ້ຟ້າສົ່ງ-ຍ່ອຍ ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ ແລະ ຂັບລົດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

14 May 2019

ສູນບໍລິການຢາງລົດໄທຣ໌ໂປຣ ຕ້ອງການພະນັກງານຄຸມ ເພຈ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດກັງວານການຄ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານ Administrator | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານຂາຍຢາຊິດຕີ້ ຕ້ອງການພະນັກງານຊ່ວຍຂາຍຢາ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕ້ອງການພະນັກງານອອກແບບ ແລະ ຊ່າງປ້າຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ 2 ຄົນ ແລະ ຄົນຂັບລົດ 2 ເພດຊາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ຕ້ອງການຄູຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Post Bottom Ad