ຜູ່ສະໜັບສະໜູນ - Sponsors

11 January 2017

Satri House : ຕ້ອນຮັບ, ບາເທນເດີ ແລະ ນວດ | ຫຼວງພະບາງ


Satrihouse is looking for new staff ຕ້ອງການພະນັກງານດ່ວນ

-1 Receptionist for Front Office.
-1 Bartender and 2 waiters for Restaurant. 
Good experience and English speaking are more than welcome.
-3 Therapists for Spa
ພະນັກງານນວດສະປາຫລາຍຕຳແນ່ງ ຖ້າປາກພາສາອັ່ງກິດໄດ້ຍິ່ງເປັນການດີ
ເຊີນຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ໂຮງແຮມສຕຣີຮ່າວ ຫ້ອງການຟ່າຍບຸກຄົນ
057 ຖນົນໂພທິຊະຣາຊ ບ້ານທາດຫລວງ ຕ໋່ໜ້າປ້ອມຍາມຕ່ຳລວດບ້ານທາດຫລວງ ຫລວງພຮະບາງ ສປປລ
ເບີໂທ 030 5267313
Please Contact HR Satrihouse office. email: somsy@satrihouse.com
Tel:030 5267313
We will give you a prompt reply if you call us or send us your CV.

ສົ່ງໃບສະໝັກທາງອີເມວ