ຜູ່ສະໜັບສະໜູນ - Sponsors

11 January 2017

JCEAS : ຕ້ອງການນັກ ອອກແບບ 3D | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນ


ບໍລິສັດເຈຊິດຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ໃນຕຳແຫນ່ງນັກແຕ້ມຮູບ 3D
ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມີອາຍູ 18ປີ ຂື້ນໄປ ແລະ ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ. ເງິນເດືອນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດ ຖ້າຫາກມີປະສົບການດ້ານ Photoshop Maya ຈະພິດຈາລະນາເປັນພິເສດ
ສົນໃຈສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ 021 255347. ຫຼືໂຫລດໃບສະໝັກທີ່ http://bit.ly/JCEASForm