ຜູ່ສະໜັບສະໜູນ - Sponsors

09 January 2017

ຮ້ານລີ & ເປ້ ກິບຊ໋ອບ: ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ


ຮ້ານລີເປ້ກິ໋ບຊ໋ອບຕ້ອງການຮັບສະຫມັກພະນັກງານຂາຍ (ເພດຍິງ)
-ເວລາເຮັດວຽກ 8:15 - 19-15
-ລ້ຽງອາຫານທ່ຽງ
-ມີເງິນພິເສດໃຫ້ຖ້າລວມຍອດຂາຍໄດ້ຫລາຍ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ມາທີເບີ 020 55693259
ຫລື ເຂົ້າມາພົວພັນດ້ວຍໂຕເອງໄດ້ທີຮ້ານ ລີເປ້ກິ໋ບຊ໋ອບ
ສະຖານທີຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງຂັນຄຳໃກ້ກັບໂຮງຮຽນກ້າວຫນ້າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ