ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການຕະຫຼາດ

ບັນຊີ

Oppo: ຮັບພະນັກງານ ແປພາສາ ຈີນ, ຂາຍ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ຄູຝຶກ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

11:30 PM
Oppo: ຮັບພະນັກງານ ແປພາສາ ຈີນ, ຂາຍ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ຄູຝຶກ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົ່ງໃບສະໝັກທາງອີເມວ ------ ຄຳແນະນຳການສະໝັກ...ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ: ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

9:35 PM
ທາງໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ຫົວໜ້າພະແນກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ        ( Food &a...ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຂຸນຕາປ້າຍ: ຮັບພະນັກງານ ອອກແບບ, ການຕະຫຼາດ, ບັນຊີ, ຊ່າງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

9:30 AM
 ------ ຄຳແນະນຳການສະໝັກວຽກ: ບັນດາຜູ່ສະໝັກວຽກ ຄວນອ່ານປະກາດຮັບພະນັກງານໃຫ້ລະອຽດ,​ ກວດສອບຂໍ້ມູນພົວພັນຕິດຕໍ່, ເງື່ອນໄຂການຮັບພະນັກງານ, ແ...ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຫຼວງພະບາງ

ສະຫວັນນະເຂດ