Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

Sokviek - ຊອກວຽກ

Twitter & LINE ID: @sokviek | sokviek@gmail.com

Post Top Ad

ຕ່າງແຂວງ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຈຳປາສັກ

Post Top Ad

Recent Posts

View More

24 November 2017

SV2007 | BEQUAL : MEL Officer | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV2006 | KPN Pharma : ຮັບພະນັກງານ ຜູ່ຊ່ວຍ ຜູ່ບໍລິຫານ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV2005 | Carsales : ຮັບພະນັກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV2004 | ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ : ຮັບພະນັກງານ ກວດສອບຝ່າຍຂາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV2003 | ບໍລິສັດ ລາວແກັສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ : ຮັບພະນັກງານ ຄໍເຊັນເຕີ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV2002 | ບໍລິສັດ ເຄວີ ການຄ້າ : ຮັບພະນັກງານ ແມ່ບ້ານ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV2001 | ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນີ້ງ : ຮັບພະນັກງານ ຄວບຄຸມການປະສົມປູນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV2000 | ຕັງຈະເລີນ ຈຳໜ່າຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ : ຮັບພະນັກງານ ແມ່ບ້ານ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV1999 | ຕັງຈະເລີນ ຈຳໜ່າຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ : ຮັບພະນັກງານ ຂາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

22 November 2017

SV1997 | ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ : ຮັບພະນັກງານ ຈອງປີ້ຍົນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV1996 | ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ວຽງຈັນເຊັັນເຕີ : ຮັບພະນັກງານ ຂາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV1994 | ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ : ຮັບພະນັກງານ ຫ້ອງການ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV1994 | ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ : ຮັບພະນັກງານ ນຳທ່ຽວ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SV1993 | ໂຮງແຮມ ຄຣາວພລາຊ່າ : ຮັບພະນັກງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Post Top Ad